UBA logo
RST banner
New-RST-logo

Informatie Radioamateurs
Wat is Radioamateurisme
Zoals men uit de benaming kan afleiden houden radioamateurs zich uit persoonlijke belangstelling bezig met het medium 'radio'. Met 'radio' wordt hier eigenlijk de techniek van de radiocommunicatie bedoeld, want radioamateurs hebben niet enkel belangstelling voor het aspect communicatie maar ook voor de techniek die dit mogelijk maakt. Hierin onderscheidt het radioamateurisme zich van CB (citizen band, 27MHz) dat een zuiver communicatiehobby is.
De technische belangstelling moet in de brede zin van het woord opgevat worden. Het gaat over de studie van de radiopropagatie, het zelf ontwerpen en bouwen van zenders en ontvangers tot het ontwikkelen van heuse satellieten. Deze worden ook echt gelanceerd en door de radioamateurs gebruikt.
Door de ITU (International Telecommunication Union, de afdeling van de UNO die instaat voor het beheer van het radiospectrum) is het radioamateurisme erkend als officiële dienst en wordt als volgt omschreven :
'Amateurdienst : een radiocommunicatiedienst met als doel de persoonlijke studie, de berichtenuitwisseling en de technische onderzoekingen uitgevoerd door radioamateurs, dit wil zeggen door behoorlijk gemachtigde personen die zich ten persoonlijke titel en zonder winstbejag voor de radiotechniek interesseren'
Ook op nationaal vlak, waar het BIPT (Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie) bevoegd is voor het beheer van het radiospectrum, is het radioamateurisme erkend als een volwaardige dienst.
In België staat het BIPT ook in voor het uitreiken van de zendvergunningen voor radioamateurs. Omdat de radioamateurs een zeer grote vrijheid hebben (vb : ze mogen hun toestellen zelf bouwen) moet men slagen in een examen uitgeschreven door het BIPT om een zendvergunning te krijgen. De examenstof omvat elektriciteit, elektronica, radiotechniek, kennis van de morse-code en van de nationale en internationale reglementering van radiocommunicatie.
Deze omschrijving klinkt nogal indrukwekkend, maar in tal van lokale afdelingen en zelfs in samenwerking met technische scholen en andere onderwijsinstellingen worden cursussen ingericht als voorbereiding op dit examen. In het verleden is al vaak gebleken dat personen zonder de minste technische voorkennis met glans slagen na het volgen van een goede kursus. Bovendien kan men het examen op 2 niveaus afleggen waarbij het laagste niveau (basisvergunning) zich speciaal richt tot personen met een beperkte technische kennis. Is men geslaagd in dit laagste examen dan krijgt men een zendvergunning met beperkte faciliteiten, maar daarmee kan men 'al doende' de nodige kennis verwerven om te slagen in een hoger examen.

Buiten het recht om zelf toestellen te ontwerpen en te bouwen (met uitzondering van houders van een basisvergunning) krijgt men met de zendvergunning uitgebreide toegang tot het frequentiespectrum. In totaal staan er 20 frequentiebereiken tussen 136kHz en 81GHz ter beschikking van de radioamateurs, de zogenaamde amateurbanden.
Op deze amateurbanden worden alle mogelijke technieken gebruikt om radioverbindingen tot stand te brengen. Buiten de gewone fonie (spraak) zijn er tot op heden nog veel liefhebbers van telegrafie (morse-code). Verder worden er ook TV- en FAX-verbindingen tot stand gebracht en wint de digitale communicatie elke dag veld.
Trouwens, vele jaren voordat het internet zijn toegang vond tot het grote publiek hadden de radioamateurs reeds een wereldwijd digitaal netwerk opgebouwd. Sinds 1961 bouwen radioamateurs ook hun eigen telecommunicatie-satellieten, tot op heden zijn er meer dan 50 gelanceerd door NASA en ESA.
Zowel nationaal als internationaal werken de radioamateurs samen met wetenschapplijke instellingen om onderzoek te doen naar de mechanismen van de radiopropagatie. Zo hebben wij bij de volledige zonsverduistering van 11 augustus 1999 samen met het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) een speciale reeks proefnemingen uitgevoerd.
Ook met het Rode Kruis en andere hulpdiensten wordt samengewerkt, want ondanks alle moderne techniek is het gewone telefoonnet vaak onbruikbaar bij grote rampen. In deze gevallen verzorgen de radioamateurs de communicatie voor het Rode Kruis. In het recente verleden is er bij de ramp van de Herald Of Free Enterprise (1987) en bij de grote overstromingen in Limburg nog beroep gedaan op radioamateurs.
Net zoals de radiogolven kent het radioamateurisme geen grenzen. Wereldwijd zijn er meer dan 2 miljoen radioamateurs en op internationaal vlak (oa bij de ITU) worden hun belangen verdedigd door de IARU (International Amateur Radio Union).
U kan ons elke woensdag en vrijdag,
vanaf 20u, bezoeken in het hobbylokaal:

Campus Saffraanberg
Kazerne Kolonel Vlieger Renson
Blok 13 lokaal A -1.42
Luikersteenweg 371
3800 Sint-Truiden

Vind onze locatie m.b.v. dit  stratenplan .
Woensdagavond:
knutselen, meten, solderen enz.

Vrijdagavond:
activeren van het radiostation ON4RST of vergadering op de 1ste vrijdag van de maand.

Clubfrequentie: 145,275 MHz (FM)
Best bekeken met een min. resolutie van
1024x768 en IE8 of hoger.

© RST en RST vzw

Contact