UBA logo
RST banner
New-RST-logo

QSL dienst
Informatie QSL dienst
Wat verstaat men onder "QSL Dienst"?

Wat is dat? Wat kan dat voor mij betekenen? Zijn er regels waar ik mij moet aan houden? Kost mij dat extra geld?

Dit zijn enkele vragen die zo meteen bij iemand opkomen die zijn weg nog aan het zoeken is in de amateurwereld. In het volgende stukje zal ik proberen om, hier en daar, het één en ander wat te verduidelijken.

Wat is de " QSL dienst"?

De QSL dienst is, strikt genomen, eigenlijk het postkantoor van de radio amateurs. Elke nationale vereniging die erkend wordt door het IARU kan een "QSL-bureau" oprichten. Het bestaat uit een nationaal contactadres waar alle QSL wereldwijd naartoe wordt gestuurd. Dit bureau verdeeld de kaartjes dan weer onder alle aangesloten secties. In die secties neemt iemand de taak op zich om alle QSL in ontvangst te nemen en ze te verdelen onder de leden van de lokale club. Ook moet diezelfde persoon de uitgaande QSL aannemen van de sectieleden en deze op zijn of haar beurt bezorgen aan het "nationale -bureau", die dan weer hetzelfde doet en de kaartjes naar de desbetreffende landen stuurt.

Wat kan de QSL dienst voor mij betekenen?

Het "QSL-bureau" is een goekope manier om je gemaakte verbindingen te zien bevestigd worden met een QSL kaart. Deze kaart is het ultieme bewijs dat dit contact echt heeft plaatsgehad en voor vele amateurs de bekroning van het QSO.

Zijn er regels waar ik mij aan moet houden?

Om het werk van de QSL manager te vergemakkelijken worden er een aantal regeltjes in acht genomen. De taak van je sectie QSL manager bestaat erin alle uitgaande QSL te sorteren op land of regio vooralleer deze naar het" national -bureau" kan worden verzonden. Ook daar weer, worden alle pakjes ontvangen uit de secties, opnieuw gesorteerd en verzameld per land of regio om dan naar het desbetreffende land te worden verstuurd.
Je begrijpt dat er enorm veel tijd inkruipt. Daarom wordt van je verwacht dat je je uitgaande QSL reeds voorsorteerd, dit vergemakkelijkt de taak van je QSL manager en bespaart die bovendien zeer veel tijd. Dit kan je makkelijk doen aan de hand van de lijst met "QSL-bureau's" die ik je heb bezorgd.

Om de QSL kaarten ongeschonden op de plaats van bestemming te krijgen is het van belang dat ze allemaal dezelfde afmeting hebben. Daarom is er internationaal afgesproken dat de voorkeur wordt gegeven aan een kaartmaat van 14 cm x 9 cm.

Je kaart dient verder te worden voorzien van een aantal basisgegevens, dit kan je zien op het voorbeeld hiernaast.

Het is van belang om het roepteken van de bestemmeling goed en duidelijk weer te geven, liefst in een andere kleur, of met fluostift te markeren. Dit roepteken wordt bij voorkeur in de rechterbovenhelft van de kaart gezet, dit weer om het sorteerwerk te vergemakkelijken.

Zoals ik al aanhaalde, verschilt de bureau lijst met de landenlijst omdat niet elke DXCC over een eigen bureau beschikt. Daar is ook een oplossing voor gevonden. Er wordt dan gebruik gemaakt van zogenaamde QSL managers. Om het voor de leek makkelijk te maken, hebben ze ook dezelfde naam gekregen als de sectie QSL managers, hi.
Je zal al wel eens een QSO afgesloten hebben met de vermelding QSL via.....

Wel, dan dien je op je QSL kaart, naast het roepteken van het gewerkte station, ook het roepteken van de QSL manager te vermelden. Dit kan een roepteken zijn uit hetzelfde land, werelddeel of zelfs uit een ander werelddeel zijn.
>Je hebt dan twee opties:

  • je kan de kaart aan je sectiemanager bezorgen, die het dan verder stuurt via het "QSL-bureau",
  • of, in het geval dat men zei, "only direct" dien je het zelf per post op te sturen naar het postadres van de desbetreffende manager.

In tegenstelling met de post die via het "QSL-bureau" gaat, dien je hier wel enkele zaken in overweging te nemen. Eerst moet je omslag voldoende gefrankeerd worden, ten tweede dien je een zelfgeadresseerde enveloppe mee te sturen en ten derde (meest belangrijke) dien je voldoende fondsen mee te sturen opdat je retour enveloppe kan gefrankeerd worden om je je QSL terug te bezorgen.
Dit kan je doen door een IRC (international antwoordcoupon) mee te sturen, die je kan kopen in je postkantoor en die afgestempeld moet worden in het kantoor van afgifte, dit is zeer belangrijk, wordt dikwijls vergeten door de postbeambte uit onwetendheid, maar de IRC is dan niet uitbetaalbaar in het land van bestemming, of je kan opteren om één of twee "greenstamps" (dollarbiljetten) mee te sturen. Enkele weken later heb je dan die begeerde QSL rechtstreeks in je brievenbus.

Kost mij dit extra geld?

Als lid van een natitionale vereniging heb je recht op een aantal diensten die door deze vereniging worden geleverd. Eén ervan is de QSl dienst. Het maakt niet uit of je nu één of 10 duizend kaarten per jaar verstuurd via het bureau, alle verzending zit vervat in je éénmalige jaarbijdrage. Alle QSL post die je als privépersoon verstuurt zijn uiteraard wel voor je eigen rekening. Het loont dus zeker de moeite om je QSL post via het "QSL-bureau" te laten gaan, de gemiddelde verwerkingstijd tussen het gemaakte contact en de ontvangst van de QSL ligt rond 4 maanden. dit kan uiteraard al eens oplopen tot 1 jaar en meer in uitzonderlijke gevallen. Daartegenover staat de geringe kostprijs.
Ik hoop dat deze bijdrage jullie een betere kijk op de QSL dienst heeft gegeven.
Uiteraard ben ik altijd bereid om jullie vragen, die hier niet aan bod zijn gekomen , te beantwoorden via mail of tijdens de clubbijeenkomsten.

Vy best 73
Tania, ON7AQ
ex QSL mgr. UBA - RST

U kan ons elke woensdag en vrijdag,
vanaf 20u, bezoeken in het hobbylokaal:

Campus Saffraanberg
Kazerne Kolonel Vlieger Renson
Blok 13 lokaal A -1.42
Luikersteenweg 371
3800 Sint-Truiden

Vind onze locatie m.b.v. dit  stratenplan .
Woensdagavond:
knutselen, meten, solderen enz.

Vrijdagavond:
activeren van het radiostation ON4RST of vergadering op de 1ste vrijdag van de maand.

Clubfrequentie: 145,275 MHz (FM)
Best bekeken met een min. resolutie van
1024x768 en IE8 of hoger.

© RST en RST vzw

Contact