UBA logo
RST banner
New-RST-logo

Erfgoeddag 27 April 2014
Erfgoeddag 27 April 2014 'Grenzeloos'
In het kader van de erfgoeddag gaat de Koninklijke Unie van Belgische Zendamateurs een activiteit opzetten rond het erkennen van 'Morse code' als een immaterieel erfgoed. Vermits eveneens de jeugdverenigingen gebruik maakten in het verleden van Morse code om berichten over te seinen, is de samenwerking tussen de radio-amateurs en de jeugd een logisch gevolg. Het duurzaam inzetten van middelen die nadien kunnen gebruikt worden voor varianten op het spel wat wij voorstellen, maakt dit event tot een win-win situatie voor alle partijen en garandeert het gebruik van morse in de toekomst. Activiteiten tussen jeugdverenigingen en radio-amateurs in het buitenland kennen een groot succes. JOTA, Jamboree On The Air, is het event, waarop beide werelden elkaar ontmoeten. (17-19 Okt 2014) De medewerking van de scouts Sint-Augustinus, Nieuw St-truiden is reeds toegezegd. Om het project te laten slagen zoeken we nog minstens één andere vereniging die verbonden is via het wifi4you(th) network. Een stukje geschiedenis: Morse heeft als meest eenvoudige vorm van communicatie zijn strepen(punt-streep) reeds verdient. Ook het uitwisselen van gegevens/berichten dmv Q codes maakt van deze vorm van communicatie het soort universele taal die over gans de wereld verstaan en gesproken wordt ('grenzeloos'). Tot de opkomst van computer gestuurde communicatie in de luchtvaart, scheepvaart, militaire disciplines en hulporganisaties, was morse de communicatie bij uitstek om draadloos berichten te versturen en gegevens door te geven. Echter door zijn eenvoud, zal morse in geval van nood nog steeds de communicatie vorm bij uitstek zijn. De code SOS is zo ingeburgerd dat de meeste moderne communicatie, GSM, nog steeds deze code gebruikt bij alarmmeldingen. Vermits morse niet uitsluitend beperkt werd tot het gebruik over 'radio', heeft deze code ook zijn intrek gevonden binnen de jeugdverenigingen. De Scouts en Chiro gebruiken morse code om s'nachts dmv zaklampen berichten over te zenden. Ons project moet een aantal doelen nastreven: 1: Door het demonstreren van de radio-morse met een opstelling en een activity-day waarop verschillende stations wereldwijd actief zullen zijn, laten we jong en oud kennis maken met de mogelijkheden van morse en de geschiedenis ervan. Voor de oudere bezoekers zal dit de nostalgie oproepen van hun 'militaire' dienstplicht of hun jeugdjaren met een 'wereldontvanger'. Voor de jeugd tonen we hiermee dat het mogelijk is met beperkte middelen vanuit de onmogelijkste locaties verbindingen te maken met de buitenwereld. Zij kunnen een handje toesteken om een radio-station op te zetten en zo geboeid worden door de techniek die erachter zit. 2: Het bouwen van een aantal zelfbouw kits, morse sleutel en toongenerator door de jeugd maakt het mogelijk om hen een aantal elementaire knutselvaardigheden bij te brengen. Hiervoor worden ze begeleid door een radio-amateur die hen stap voor stap tot het afgewerkt product brengt. Het leren solderen, lezen van componenten en het correct aansluiten ervan, geven hen op korte tijd een inzicht in een boeiende en voor de meeste onbekende wereld van de elektronica. Vermits technologie een essentieel onderdeel uit maakt van onze maatschappij is inzicht in de werking ervan en het opwekken van interesse ervoor zeer noodzakelijk voor het voortbestaan van onze welvaart. Wij hopen op deze wijze de jeugd warm te maken voor technische richtingen zoals elektronica, ICT, EM enz. 3: Vermits niet ieder jeugdig persoon geboeid kan worden door het knutselen, maar zowat alle jeugd vertrouwd is met de nieuwste technieken van computer en internet, kunnen we door het opzetten van een zeeslagspel waarmee we vanaf verschillende locaties video/audio verbindingen opzetten op het bestaande (unieke) wifi4you(th) netwerk, deze groep van jeugd warm maken voor de moderne techniek van communicatie zijnde TCP/IP. Deze communicatie is in essentie 'ontstaan' uit morse en door de verdere verbeteringen uitgegroeid tot een communicatie vorm waardoor de gebruiker niet meer ervaart hoe alles in zijn werk gaat. Door het knutselproject te gebruiken voor het overzenden van de berichten, wordt hier de morse code eveneens 'draadloos' over gedragen over grote afstanden, maar gebruik makend van 'moderne' communicatie technieken. Het speleffect maakt het mogelijk om verschillende verenigingen en gebruikers tegelijk te laten mee doen. Dit bevordert de interactie tussen de verschillende verenigingen en houd 'morse' levend als communicatieonderdeel van een spel. Om deze initiatieven kracht bij te zetten zullen we alle gegevens combineren en bekend maken via onze website www.on4rst.be onder de rubriek 'activity-day morse'. Hierdoor krijgen deze initiatieven een permanent karakter en kunnen verdere activiteiten in de toekomst autonoom gebeuren. De radio-amateurs zorgen voor de technische onderdelen van de bouwkits en het drukken van 'kaartjes' waarop de morse code vermeld staat. Tevens voorzien de radio-amateurs een zendstation op de radio-amateur frequenties om de wereldwijde verbindingen te maken in Morse. Voor de jeugd voorzien we bij de scouts St-Augustinus een knutselmoment waarop alle deelnemende verenigingen hun morse sleutel kunnen bouwen. Nadien kunnen de deelnemende verenigingen zich verplaatsen naar hun jeugdlokaal om van daaruit, onder begeleiding van een radio-amateur een wifi4you(th) verbinding op te zetten naar hun tegenspeler. Het zeeslag spel kan gespeeld worden tussen verschillende teams, waarbij de morse code gebruikt wordt voor het doorseinen van de posities. Vermits het centrum van de activiteit bij de St-Augustinus scouts ligt, zullen hier extra activiteiten ontplooit worden. Deze bestaan uit varianten op dit zeeslag spel waarbij de morsecode wordt verzonden via licht(zaklampen) en radio PMR speelgoed portabels. Deze vorm van communiceren is in tegenstelling tot een radio-zendinstallatie van de radio-amateurs, zonder licenties te gebruiken, maar is beperkt in afstand (<100m). De investeringen kunnen via de 'projectwerking' van de jeugddienst gerecupereerd worden voor de jeugdverenigingen. De investeringen van de radio-amateurs worden gesteund vanuit de erfgoedcel en de Koninklijke Unie van Belgische Zendamateurs UBA. Een concreet actieplan wordt opgesteld vanaf het moment dat we zekerheid hebben over de medewerking van de jeugd en de toegekende middelen. Verenigingen die wensen mee te doen aan deze activiteit kunnen zich melden bij de jeugddienst met contactgegevens. Wij nemen nadien met jou contact op. Hopend op je medewerking! Groetjes van Radio-elektronica club Sint-Truiden ON4RST. Walter