UBA logo
RST banner
RST logo

Erfgoeddag 27 April 2014
Geschiedenis van Samuel Morse
Morse Samuel Finley Breese Morse (Charlestown (Massachusetts), 27 april 1791 - New York City, 2 april 1872) was een uitvinder en kunstschilder uit de Verenigde Staten. Samuel Morse werd geboren in Charlestown in de Amerikaanse staat Massachusetts. Samuel was de oudste van drie zonen van Dr Jedediah Morse, een bekend predikant en auteur van geografie boeken. De welgestelde familie had hoge verwachtingen van hun zonen. De jongens werden eerst opgeleid aan een christelijke kostschool. Samuel studeerde daarna rechten aan het Yale College, waar hij in 1810 afstudeerde; later werd hij kunstschilder. Morse verwierf bekendheid met zijn portretten en zijn schilderijen van historische gebeurtenissen. In 1819 trouwde hij met zijn eerste echtgenote Lucretia Pickering Walker, die in 1825 kort na de geboorte van haar derde kind overleed. Morse was op reis en ontving een brief van zijn vader met de mededeling dat zijn vrouw was overleden. Toen hij de brief had gelezen, vertrok hij meteen naar huis, maar bij zijn aankomst was zij reeds begraven. Sindsdien dacht hij na over methoden om snel over lange afstanden te kunnen communiceren. Tijdens zijn studie maakte hij kennis met de elektrotechniek, maar pas op latere leeftijd raakte hij hierin geïnteresseerd. Tijdens een bootreis van Le Havre naar New York in 1832 vangt Morse een gesprek op over de uitvinding van de elektromagneet door de Amerikaanse wetenschapper Joseph Henry. Samuel Morse is altijd geïnteresseerd geweest in natuurkunde en elektriciteit en is dan ook een en al oor. Joseph Henry was de eerste die erin slaagde elektriciteit door een ijzeren draad van ongeveer 1500 meter te zenden. Als Morse over de methode-Henry hoort krijgt hij het idee om een elektromagneet te gebruiken bij de ontwikkeling van draadtelegrafie. Drie jaar later (1835) ontwikkelt Samuel Morse een eerste proefmodel en weer twee jaar later (1837) besluit hij te stoppen met schilderen, zodat hij zich volledig aan de ontwikkeling van de draadtelegrafie kan gaan toeleggen. Dit resulteert erin dat hij binnen een jaar de naar hem vernoemde morsecode ontwikkelt, een schrift bestaande uit punten en strepen voor alle letters van het alfabet. Toen hij in 1837 zijn uitvinding in Washington aan het Congres demonstreerde om financiële steun te verkrijgen voor verdere ontwikkeling, achtten de bewindslieden het belang van de telegraaf te gering. Twee jaar later probeerde hij het opnieuw en ontving hij 30.000 dollar voor de aanleg van een telegraaf tussen Washington en Baltimore. Er wordt een draad aangelegd tussen Baltimore en Washington van ongeveer zestig kilometer. Op 24 mei 1844 wordt er voor het eerst een bericht verzonden: 'What Hath God Wrought' Morsediagram De telegraaf van Morse werd een succes: Samuel Morse werd in korte tijd wereldberoemd door zijn telegraaf, die eenvoudiger van constructie was dan de meeste andere systemen en waarbij slechts twee draden nodig waren voor een verbinding. Ondanks dit succes verloopt de verspreiding van de elektrische telegraaf hierna moeizaam. Veel Amerikanen vrezen eventuele negatieve gevolgen van draden over hun landerijen. Ondanks dit moeizame begin verspreidt de telegraaf zich toch, met name in het westen van Amerika. Schrijver De uitvinding zorgt er ook voor dat veel vrouwen een baan krijgen. Vooral vrouwen worden namelijk ingezet bij het verzenden en ontcijferen van de morsecode. Aanvankelijk wordt de morsecode altijd eerst op papier gedrukt en daarna ontcijferd. Rond 1850 ontdekt men echter dat geoefende gebruikers door te luisteren naar het tikken van de telegraaf de code direct kunnen ontcijferen. Morse trouwde Lucretia Pickering Walker op 29 september 1818, in Concord, New Hampshire . Zij overleed op 7 februari 1825, kort na de geboorte van hun derde kind (Susan b. 1819, Charles b. 1823, James b. 1825). Samuel Morse trouwde in 1848 met zijn 2e vrouw Sarah Elizabeth Griswold, met wie hij vier kinderen kreeg. (Samuel b. 1849, Cornelia b. 1851, William b. 1853, Edward b. 1857) Hij overleed op 80-jarige leeftijd in New York. Morse ligt begraven op de Green-Wood-begraafplaats in de wijk Brooklyn in New York. Bij collega-uitvinders was Morse lang niet altijd populair. Hij kreeg geregeld het verwijt geen erkenning te geven aan die uitvinders die hem hadden geholpen, zoals bijvoorbeeld Joseph Henry zonder wiens uitvinding Morse zijn eigen uitvinding niet had kunnen doen. De morsecode werd een internationale standaard en een aantal regeringen heeft Morse onderscheiden. Op de foto draagt hij de Turkse Hoge Orde van de Eer, de Portugese Orde van de Toren en het Zwaard, de Deense Orde van de Dannebrog waarin hij Commandeur was, ster en ridderkruis van de Orde van Isabella de Katholieke, de Franse Orde van het Legioen van Eer en de Orde van Sint-Mauritius en Sint-Lazarus van Savoye. Morsemedal Morse mocht ook het Keizerlijk-Koninklijk Oostenrijks-Hongaars Ereteken voor Kunst en Wetenschapdragen. De Internationale Morsecode De Internationale Morsecode wordt, in die situaties waar morse nog in zwang is, vandaag de dag nog altijd gebruikt. Omdat het alleen afhankelijk is van een vast ongemoduleerd radiosignaal, vereist het minder apparatuur om morse te verzenden en te ontvangen dan andere vormen van radiocommunicatie en kan het gebruikt worden in situaties met een slechte signaal-ruisverhouding; het vereist bovendien heel weinig bandbreedte. Timing en codering: Morse kent twee symbolen: punten en streepjes, ofwel dits en dahs. De lengte van de 'dit' bepaalt de snelheid waarmee de boodschap wordt verzonden en wordt als 'eenheid' gebruikt. De snelheid van morsecode wordt uitgedrukt in woorden per minuut (wpm) en geeft aan hoe vaak het standaardwoord PARIS in één minuut gezonden kan worden. Hieronder volgt een illustratie van de afgesproken timing van de symbolen. De bedoeling daarvan is om de precieze onderlinge tijdsduur van de symbolen aan te geven. Normaal gesproken zou het voorbeeld ongeveer zo geschreven worden: -- --- .-. ... . / -.-. --- -.. . waarbij - = dah en . = dit. Een dah is volgens de afspraken drie keer zo lang als een dit. Spaties tussen dits en dahs binnen een lettercode hebben de lengte van één dit, spaties tussen letters in een woord hebben de lengte van 3 dits (één dah), en spaties tussen woorden zijn 7 dits lang. Mensen die met morse vertrouwd zijn schrijven en spreken het als volgt uit: -- --- .-. ... . / -.-. --- -.. . DahDah DahDahDah DiDahDit DiDiDit Dit, DahDiDahDit DahDahDah DahDiDit Dit De schema's hieronder, bedacht door Morses collega Alfred Vail, bevatten het alfabet, de cijfers, en enkele andere veel gebruikte tekens in morse: Morsealfabet SOS is het internationale noodsignaal. Het is overigens een veelgehoord misverstand dat het SOS-signaal uit drie symbolen zou bestaan: de correcte manier van verzenden is als één morsesymbool. Hier heeft enige ontwikkeling plaatsgevonden: in het begin (vlak na de uitvinding van het morsealfabet) seinde de seiner de letters apart, vervolgens kwamen er automaten die SOSOSOSO... uitzonden, tegenwoordig met de moderne apparatuur is dit weer veranderd.
U kan ons elke woensdag en vrijdag,
vanaf 20u, bezoeken in het hobbylokaal:

Campus Saffraanberg
Kazerne Kolonel Vlieger Renson
Blok 13 lokaal A -1.42
Luikersteenweg 371
3800 Sint-Truiden

Vind onze locatie m.b.v. dit  stratenplan .
Woensdagavond:
knutselen, meten, solderen enz.

Vrijdagavond:
activeren van het radiostation ON4RST of vergadering op de 1ste vrijdag van de maand.

Clubfrequentie: 145,275 MHz (FM)
Best bekeken met een min. resolutie van
1024x768 en IE8 of hoger.

© RST en RST vzw

Contact